Kto wyznacza cele do osiągnięcia w zakładzie produkcyjnym?

osignicia-gamma-zaplecza-2.jpg

Praca w zakładzie produkcyjnym nie należy do najłatwiejszych. Pracownicy najniższych szczebli muszą wyróżniać się dobrym zdrowiem – często ogranicza się ona z pracą w pozycji stojącej, co może obciążać organizm. Często potencjalni pracownicy obawiają się również bardzo ciężkich norm produkcyjnych, w tym jakościowych, czasowych i ilościowych. Kto jednak wyznacza cele, które musi osiągnąć zespół w zakładzie produkcyjnym?

Brygadziści i mistrzowie – kierownicy pierwszego szczebla

Brygadziści i mistrzowie to podstawowa komórka kierownicza – osoba na tym stanowisku odpowiada za pracę niewielkiego zespołu pracowniczego. Szkolenia dla brygadzistów uczą motywowania i kierowania ludźmi, a dobre szkolenie dla mistrzów powinno być również panel z rozwiązywania konfliktów.

Brygadziści to często pierwsze osoby, które mogą ocenić czas wytworzenia określonej liczby produktów. Nie zawsze posiadają oni zawsze wystarczającą władzę, by interweniować w przypadku, gdy normy są zawyżane, a sama praca stoi się zbyt ciężka dla pracowników.


Zapoznaj się z innymi artykułami: https://www.ollee.pl/


Kierownictwo wyższe

Większość celów rocznych, kwartalnych i miesięcznych określana jest przez wyższe kierownictwo. W przypadku zakładów sieciowych decyzje mogą pochodzić nawet z samej góry czyli oficjalnego zarządu, który może mieścić się na terenie danego państwa lub poza nim.

Kierownicy wysokich szczebli powinni mieć pod uwagę wiele różnych czynników podczas ustalania celów – od możliwości logistycznych zakładu produkcyjnego, po ryzyko wystąpienia zastojów produkcyjnych. Kierownictwo najwyższych szczebli posiada często bardzo duże wrażenie i umiejętności. Szkolenia

Agile są w ostatnich czasach już niemal standardem dla osób, które zwracają się zarządzaniem przedsiębiorstwami – jeśli chodzi o Scrum szkolenia również coraz częściej wykonywane są wśród osób, które są dużą decyzyjność w dużych zakładach produkcyjnych.

Te metody pozwalają na uzyskanie odpowiedniej postawy, jak również zdobycie cennych wskazówek, które mogą wpłynąć na postrzeganie pracy pracowników wykonawczych oraz stworzenie realnego, skutecznego planu produkcyjnego.

Author: Pakosz

Dodaj komentarz